Neder-Betuwse Coöperatie

Rivierenstroom

Opwekking

De lokale energiekring sluiten is een belangrijk streefdoel van de NBC Rivierenstroom.

GreenSupport

Green Support wordt een laagdrempelig regionaal platform om inwoners en bedrijven te informeren en te inspireren over energiemaatregelen die direct geld op leveren.

Publieke discussie

Door, voor en mèt Neder-Betuwers! Samen werken aan een duurzame ontwikkeling binnen de gemeente Neder-Betuwe.

De coöperatie gaat projecten opstarten die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie. Dit kan variëren van zonnepanelen, biomassa, waterkrachtstroom tot windenergie.

We willen een bedrijfvencollectief dat overheden, bedrijven en particulieren adviseert en ondersteunt bij de implementering van duurzame energie en bouwen in de gemeente Neder-Betuwe.

Door samen te denken over duurzaamheid, klimaatvisie en energieopwekking, vormen we een betekenisvolle gesprekspartner voor de gemeente, politiek en het bedrijfsleven.

De Coöperatie

Welkom op de website van de Neder-Betuwse energiecoöperatie Rivierenstroom.

Wij zijn een stel enthousiaste inwoners uit de Neder-Betuwe die medio juni 2016 een coöperatie hebben gestart vanuit de wens om duurzaamheid vorm te geven. Wij zijn hierbij met name gericht op duurzame energie. We vinden unaniem dat energiewinst niet naar de buitenlandse energiereuzen moet stromen, maar in de eigen regio moet blijven. Het gaat tenslotte om miljoenen per jaar.

Hiervoor gaan we verdienmodellen ontwikkelen. Inwoners die willen deelnemen en lid willen worden van onze coöperatie halen een financieel voordeel zonder risico’s.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wie doen er al mee?

HAZET (Ochten)

Autobedrijf Hazet is het eerste bedrijf dat lid wordt van de coöperatie. Hazet onderschrijft en steunt de uitgangspunten van NBC Rivierenstroom dan ook van harte. Samen met elkaar en voor elkaar is een belangrijke drijfveer om te komen tot een meer duurzame gemeenschap.