Autobedrijf HAZET is eerste bedrijfslid

Autobedrijf Hazet is het eerste bedrijf dat lid wordt van de Neder-Betuwse Coöperatie Rivierenstroom. Hazet is in de regio een bekend autobedrijf. Naast de lokale klant trekt Hazet steeds meer klanten uit het hele land. Arnoud den Hartog geeft in een interview met de Coöperatie aan dat Hazet zich altijd nadrukkelijk lokaal manifesteert via diverse sponsoring en daarmee de betrokkenheid met de gemeenschap toont. Zo is het eerste contact tot stand gekomen met de Coöperatie wat uiteindelijk resulteert in een bedrijfslidmaatschap.

Hazet onderschrijft en steunt de uitgangspunten van NBC Rivierenstroom dan ook van harte. Samen met elkaar en voor elkaar is een belangrijke drijfveer om te komen tot een meer duurzame gemeenschap. Arnoud den Hartog merkt ook in de dagelijkse praktijk dat duurzame energie steeds actueler wordt. Zijn klanten richten zich in toenemende mate op zuinigere en milieuvriendelijkere auto’s. Klanten maken bewustere keuzes voor bijvoorbeeld kleinere motoren. Voor de particulier is het volgens Arnoud den Hartog voordelig om lid te worden omdat je voor een relatief kleine investering advies voor de lange termijn krijgt, een Energie Prestatie Advies krijgt en er mogelijkheden zijn om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen om zelf energie te gaan opwekken, zelfs als men daar zelf geen of geen geschikt dak voor beschikbaar heeft!

Hazet is zelf ook met duurzaamheid bezig. Ze gebruiken groene energie en wordt ‘duurzaamheid’ nadrukkelijk betrokken in het inkoopproces. Zo wordt in de komende jaren gedacht aan zonnepanelen op het dak.

Arnoud ziet ruimte voor groei wat betreft bedrijflidmaatschappen. Hij zou het toejuichen als er de komende jaren een groep ondernemers komt die lid is van de Coöperatie om samen geld in te leggen, kennis te delen en zo te zorgen voor een stap richting energie neutraal/energie bewust ondernemen. Juist dit samen werken aan een duurzame gemeenschap is een van de pijlers onder de Coöperatie. Wij verwelkomen dan ook met trots ons eerste bedrijfslid en hopen samen met Hazet dat er nog velen zullen volgen.

%d bloggers liken dit: