Lidmaatschap

Random Text Plus Image

 ‘Het verwezenlijken van lokale en regionale groene duurzaamheid.’ Dat is het uitgangspunt van onze coöperatie.

Als coöperatie wil Rivierenstroom samen met haar leden bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige gemeente. We bieden onafhankelijke informatie en advies over energiebesparing en collectieve energieopwekking voor al onze leden. We onderzoeken de mogelijkheden om samen te investeren in lokaal opgewekte energie.

Iedereen die toekomst ziet in duurzame energie kan meedoen. Als lid denk je mee over projecten en draag je bij aan een duurzame en groene gemeente. Voor nu en vooral voor later!

Inwoners

Inwoner van Neder-Betuwe en klaar voor een groene toekomst? Profiteer mee van advies en gebundelde informatie. Investeren in een duurzame toekomst? Als lid van Rivierenstroom denkt u mee over projecten en initiatieven.

Bedrijven

Geef maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen een extra boost! Als bedrijf staat u midden in de lokale gemeenschap en kunt u bijdragen aan groen ondernemersklimaat.

Studenten

Jong en klaar voor de toekomst. Samen de wereld veranderen en werken aan klimaatdoelstellingen? Yes we can! Verandering begint bij jezelf en wij dagen je uit om mee te denken over onze gezamenlijke visie en toekomst.

Verenigingen

Overal waar mensen zich verenigen, kunnen grote doelstellingen worden gerealiseerd vanuit gemeenschappelijke waarden. Het maatschappelijk belang van verenigingen is groot. Samen dragen we duurzaamheid uit!