Inwoners

voor Neder-Betuwers - door Neder-Betuwers

Lidmaatschap

Samen kunnen we:

  • maatschappelijke betrokkenheid tonen
  • duurzaamheid en een groen imago uitdragen
  • regionale duurzaamheid verwezenlijken
  • sturing geven aan een duurzame toekomst

Samen investeren in lokale energieopwekking

  • Financieel voordeel via subsidies
  • Belastingvoordeel opvde aanschaf van energiesystemen
  • Energie(besparings)advies en
    kortingen op stroomkosten

We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten en mee te doen. We dragen samen verantwoordelijkheid voor de duurzame toekomst van onze gemeente. Als coöperatie kunnen we slechts datgene nastreven, wat we als gemeenschap samen als doel formuleren.

VRAAG UW INSCHRIJFFORMULIER AAN


Achternaam
Voornaam

E-mailadres
Voorletter(s)