Studenten

Een duurzame toekomst begint bij jezelf

Lidmaatschap

Samen kunnen we:

  • maatschappelijke betrokkenheid tonen
  • duurzaamheid en een groen imago uitdragen
  • regionale duurzaamheid verwezenlijken
  • sturing geven aan een duurzame toekomst

Samen streven we naar lokale en
regionale groene duurzaamheid.

Het klimaatakkoord van Parijs is er niet voor niets: we werken aan de realisatie van gestelde doelen. Lokaal, actief en vooral toekomst gericht.

We nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten en mee te doen. We dragen samen verantwoordelijkheid voor de duurzame toekomst van onze gemeente. Als coöperatie kunnen we slechts datgene nastreven, wat we als gemeenschap samen als doel formuleren.

VRAAG UW INSCHRIJFFORMULIER AAN


Achternaam
Voornaam

E-mailadres
Voorletter(s)