Recordaantal energieprojecten krijgen subsidie van overheid

Er is een recordaantal energieprojecten dat subsidie krijgt van de overheid. Ook in de gemeente Neder-Betuwe zijn meerdere projecten die subsidie krijgen!


Aan een recordaantal van ruim 4.500 projecten voor duurzame energie is in de eerste helft van dit jaar subsidie toegekend. Met de toezeggingen is een bedrag gemoeid van ruim 5,8 miljard euro. 

Dat meldt minister Henk Kamp van Economische Zaken maandag in een Kamerbrief.

Het betekent een ruime verdubbeling van het aantal gesteunde projecten ten opzicht van de laatste helft van vorig jaar. Toen kregen een kleine 2.200 projecten steun uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). In de eerste helft van 2016 ging het nog maar om 986 projecten.

Zonnepanelen
Voor het eerst gaat het grootste bedrag (ruim 2,8 miljard euro) naar projecten waarbij elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen.

In totaal is aan deze categorie bijna 4.400 keer subsidie toegekend. Tweede is windenergie op land, met 2,2 miljard euro voor 68 projecten.

Foto: Eemsdeltadrones

Kostprijs
Minister Kamp stelt dat de technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken een steeds lagere kostprijs hebben. Hij noemt het goed om te zien dat mede daardoor “de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen”.

De SDE+ is het belangrijkste middel van de Rijksoverheid om de doelstellingen van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023 te halen. De in de eerste helft van dit jaar toegekende subsidies moeten daar voor 1,1 procentpunt aan bijdragen.

Gereed
Van de in totaal 4.673 aanvragen in deze periode (voor bijna 7,1 miljard euro) zijn er 4.530 toegekend. Minister Kamp laat aan de Tweede Kamer weten dat er sinds 2008 aan 29.500 projecten subsidie is gegeven.

Hiervan is volgens hem inmiddels 24 procent gereed. Van de overige projecten is 62 procent nog in ontwikkeling en 14 procent is onhaalbaar gebleken.

%d bloggers liken dit: